Telefon

0 542 678 30 67 0 322 394 38 44

Fax

0 322 394 36 84

E-mail

info@rastas.com.tr rastaskapak@hotmail.com

Kalitemiz

Projelerinde insan değerlerine önem veren, standartlara uygun üst düzey kalite, doğru zamanlama ve akılcı maliyet prensipleri ile yöneterek, müşterilerini karşılamayı ve beklentilerinin ötesine geçmeyi ana politika olarak benimsemiştir.Bu politika ışığında çalışanların, ilgili tarafların ve çevrenin inşaat faaliyetlerinden kaynaklı oluşacak sağlık, emniyet, çevre etkilerini en aza indirmek için gereken kaynağı sağlamayı taahhüt eder.

Kirliliğin önlenmesi prensibiyle, atıkların oluşmadan azaltılmasını sağlayandoğaya saygılı projeler hedeflemektedir.Stratejik hedeflerine ulaşmaya çalışırken, faaliyet gösterdiği ülkenin ilgili yasal ve diğer gerekliliklerine uygun, kalite, sağlık, emniyet ve çevre unsurlarını içeren, etkin ve verimli bir bütünleşmiş yönetim sistemi uygular ve sistemini sürekli geliştirmek için gerekli kaynakları kullanır.